ZESTAW PRÓB WYSIŁKOWYCH

Kompletny system do przeprowadzania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych składający się z bieżni oraz stanowiska diagnostyki medycznej